Tuesday, 26 May 2009

Nasihat Kematian

Jika Abud-Darda' melihat jenazah, ia mengatakan:

"Berangkatlah sesungguhnya kami sedang istirahat, atau istirahatlah sesungguhnya kami akan berangkat.. nasihat yang menyentuh... kelalaian yang sangat cepat .. cukuplah kematian sebagai penasihat, yang ditakdirkan pergi lebih dahulu maka ia yang akan pergi dahulu .. tinggal yang belum mendapat giilran tanpa dibeda-bedakan.

(Hilyatul Auliya' I/127)

No comments:

Post a Comment