Friday, 12 August 2011

Duh, Bulan Pun Penuh

Bulan semakin penuh..

Amal Ramadhan masih lagi lusuh..

Sholat, puasa, qiyam, tilawah, sedekah,...

Ah, amal mana yang mau dibawa ya Allah...


"..hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, Dia berkata: “Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia). Agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah Perkataan yang diucapkannya saja. dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

(QS. Al-Mu’minuun: 99-100)

Astaghfirullah...

No comments:

Post a Comment