Saturday, 14 April 2007

"..aku adalah Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan utusanNya.."

Dari Anas bin Malik, sesungguhnya seorang lelaki berkata:"Wahai Muhammad, wahai tuan (baginda) kami (ya sayyidana), wahai anak tuan kami (ya abna sayyidana), dan anak orang baik kami! (ya abna khairana)". Maka bersabda Rasulullah shallallahu `alayhi wasallam:"Wahai manusia! Hendaklah kamu jaga kata-kata kamu, jangan sampai kamu diperdayakan oleh syaitan, aku adalah Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan utusanNya. Demi Allah, aku tidak suka kamu mengangkat kedudukan aku lebih dari yang telah Allah ‘Azza wa Jalla mengangkat untuk aku." [HR Ahmad (13106), Musnad. Hadits shahih]

No comments:

Post a Comment